Jablko trhej! Anděl Páně. Anděl Páně, Andělíček strážníček, Ave Maria, Česká pohádka, Nejkrásnější české pohádky,

Anděl Páně ....Jablko trhej!

Čertouská poudačka

Oldřich Nový a Josef Bek

Zvířátka a petrovští

Byl jeden chudák vdovec, měl malou holčičku Zdeničku. Bývali v chaloupce se zahrádkou, sázeli si brambory na políčku za humny, v létě sbírali klestí, paběrkovali na polích, v zimě seděl tatínek za stavem, Zdenička pletla koše.
Zvířátka a Petrovští
Ale po dva roky se neurodilo, práce nebylo, nebylo odkud vzít na živobytí, čím zaplatit daň, až přišli páni od úřadu, dali vybubnovat, nazítří se bude prodávat chalupa, zahrádka, pole, domácí zvířata, všecko.
Tak tatínek seděl navečer ve světnici smutný, hlavu v dlaních, Zdenička plakala, šla se rozloučit se svými zvířátky, požalovat si jim.
Ovečce uvázala na krk červenou pentličku, mosaznou rolničku, kačence, paní Lindušce, nalila do korýtka vody a nasypala sekaných kopřiv s bramborami, kohoutovi Kokrháči nasypala zrní, trojbarevnému Mackovi ulila na misku mlíčka od své večeře, podívala se i do chlívka, kde bydlel kozel Nebojsa, dala mu tam čerstvé lupení a pak si sedla u Voříškovy boudy, hladila ho po krku, odvázala a litovala, jakého pána dostane na druhý den, hovořila s ním, až slunko zapadlo a bylo potřebí jít dát večeři.
Voříšek, chytrý pes, oběhl stavení, očuchal vrátka, zaštěkl na vrabce v bezinkovém roští, pak zvedl petlici u kozího chlívka a zavolal také Macka na dvůr — na poradu. Když se všichni sešli, pověděl jim, co slyšel, co je očekává. Ovečka litovala, že jí nebude nikdo dávat sůl lízat, kačenka se starala, nedá-li nový hospodář louže na dvorečku vysušit, Macek zas měl starost, kdo ho bude na klíně chovat, dávat mu máčenou žemli k svačině; tak se každý o cosi bál, jen kozel — odjakživa byl rebelant — prohlásil, že on proti takovému prodávání protestuje, že bude líp sebrat se a jít do světa, a hned si také sebral chlupatou deku do řemenů zabalenou, udělal si ranec na cestu. Voříškovi bylo líto, že nikdo nevzpomíná hospodáře a Zdeničky, vyčítal jim, že nejsou vděčni, ale nakonec také prohlásil, než novému pánu sloužit, to že raději půjde pryč. Tak se všichni přichystali na cestu. Kačenka si vzala mošničku, ještě po babičce, a Voříšek svázal do uzlíku všechny kosti, které měl u boudy zahrabané, naschráněné pro kmotra Příhodu, a než se docela setmělo, už byli na cestě do lesa.
Voříšek vpředu hledal cestu, kozel poskakoval bujností, škubal listí, ovečka cinkala zvonečkem, pásla se v trávě, kocour se plížil mlázím, číhal po ptácích, kohout s kačenkou jim měli co stačit.
Ale spustil se déšť, liják, bouřka, Voříšek ztratil cestu, nevěděli kudy kam. Tak kozel povídá:
„Kokrháči, vyleť na strom, podívej se, kde hoří světýlko.“ Kohout vyletěl, rozhlížel se mýtinami, lesy, hvozdy, dolinami; najednou zakokrhal — uviděl světýlko. Sletěl v tu stranu a hned se všichni dali tou cestou hledat nocleh.
Dojdou pustiny, tam stojí chaloupka, z okénka hoří světlo do tmy. Radili se co a jak, až se uradili, že kozel Nebojsa je udatný, dosáhne do okna, ať se tedy jde podívat, co to tam je zač. Kozel se tedy sebral a šel; už neposkakoval, ale přece došel, zdvihl se na zadní nohy, hleděl do světnice. Co vidí: loupežníci tam sedí — petrovští! Na stole hromady zlatých peněz, kolem stolu jeden větší loupežník než druhý, kouří a pijí, křičí, až ten v čepici s ušima třískl pěstí do stolu a povídá:
„Ať mě v té ráně čert vezme, není-li to zlodějské dělení!“ Kozel se lekl, jak třískl do stolu, trkl do okna, až se sklo rozsypalo, a do jizby hledí chlupatá tvář, dlouhá brada, tlusté pysky, vykulené oči a dva rohy — ďábel hotový! Loupežníci ani nečekali, až pro ně přijde do světnice, ztratili se ve tmě jako pára. Kozel se zprvu schoval, ale když viděl, chalupa prázdná, nic se nehýbe, šel a oznámil, že je bydlo dobré, možno přenocovat.
Tak šli dovnitř, každý se usadil, jak se mu hodilo. Ovečka si lehla hned u dveří, kačenka vlezla do ošatky vedle pece, Voříšek se svinul pod lavicí, kohout vylétl na hambalky, seděl tam jako na hradě, kozel zalezl pod stůl a Macek si lehl rovnou na stůl na pytlíky zlatých peněz.
Tak byli všichni dobře uloženi, před bouřkou schováni, ale milí loupežníci klepali venku zuby, záblo je a měli strach, co se děje. Konečně se všichni zas našli v Staré rokli, rozkřesali oheň, uvažovali, co to jen mohlo být, co je mohlo vyděsit. Zdálo se jim, že je to přece jen podivná věc, kde by se vzal dnes čert na světě! Tak se ustanovili, že se Honza má sebrat, vrátit se k chalupě, vyzpytovat, co se tam děje. Honza srdnatý nebyl, ale odjakživa byl ke všemu svolný; natáhl si pytel přes hlavu a šel. Přišel k chalupě, déšť jen crčí po střeše a vítr tluče okenicemi, ale v chalupě tma a ticho. Tak si pomyslil: To je dobrá věc, stáhl pytel z hlavy, vzal opatrně za petlici a šel dovnitř. Ale jen za ním vrzly dveře, bylo zle; nastal takový rámus, až mu sluch přecházel. Ovečka, jak na ni potmě šlápl, zabečela:
„Bé, bé, bé,
kdosi tady je!“
Kačenka, jak to zaslechla v ošatce, spustila:
„Kač, kač, kač,
co je to jen zač?“
Honza skočil do světnice, ale kohout se vzbudil, zatřepetal křídly, sletěl z hambalku zrovna Honzovi do vlasů a zakokrhal:
„Kykyryký,
zloděj, to se ví!“
Voříšek také byl hned vzhůru a zaštěkal:
„Hafy, hafy, haf,
podej mi ho! Raf!“
A už držel Honzu za lýtko, až Honza vykřikl, padl rukama na stůl, rovnou Mackovi do kožichu, Macek zavřískl, zaťal mu všechny čtyři pazoury do tváře, kozel zpod stolu strašně zamečel, strachy vyletěl ven a nabral milého Honzu na rohy a tak jím před chalupou udeřil, až v něm kosti chrastily, a skákal po něm jako divý. Honza se chudák sotva doškrábal do Staré rokle, a když tam došel, všichni se poděsili, jak byl roztrhaný, rozdrápaný, zkrvavený. Dali mu vody, prosili ho, aby jim pověděl, jaký čert to tam na chalupě řádí. Ale Honza se poškrábal na hlavě a povídá:
„Bratři milí, ach což čert, o toho by nebylo, ale kde by, celý soud se nám tam nasadil, a jaký! Jakživ jsem neviděl takového velkomožného pana soudce, a co už jsem soudů prochodil a šatlav poznal! Jak ten to má spořádané a jak ten všechno hned umí rozsoudit a nic zavírat, všechno hned hotově vyplatit, bez řečí! Však to vidíte na mně, co vás tam čeká, já už svůj díl dostal.
Když jsem přišel, všude ticho, vejdu slušně do dveří, ale tam už sedí portýr v chlupatém kožiše, hlásí mocným hlasem: ‚Kdosi tady je.‘ Ani se neohlídneš, už je tu písař, má brků jako pták v křídlech, ptá se, co jsi zač. Ale ještě jsem ani nedal pozdravení, už tam stál husar, ostruhy na nohách, vzadu šavli, furažku na hlavě, křikne: ‚Zloděj, to se ví!‘ a chňap, už mě drží za pačesy! Chci prosit za odpuštění, že jsem obtěžoval, ale druhý pandur mi dal nohu hned do želízek a marš před velkomožného pána! Ach, ten velkomožný pán! Kníry měl jako kyrysník a očima svítil jako kocour a všechny peníze už měl u sebe. Sotva jsem řekl: ‚Prosím, milostpane‘, nic nechtěl slyšet, všechno věděl napřed, vjel mi rukama do tváře, pohlavky jen pršely, zavřískl na mne po německu cosi jako ‚mňau mňau, vau lau, mňau‘, nerozuměl jsem mu ani slova, ale zato mu rozuměl jeho hajduk. Nic jiného to nemohlo znamenat než — pořádně nařezat. Zařval na mne po maďarsku: ‚Mek, mek, mek,‘ přetáhl mě palicí, div mě v kříži nepřerazil, celé tělo mi rozbodal hned dvěma šavlemi najednou a venku si na mně ještě zatančil čardáš — ani nevím, jak jsem se k vám odtamtud dostal. Chce-li se komu ještě těch peněz, spánembohem! Ale mně se zdá, že už jsme rozsouzeni. Já tam už nepolezu ani za nebeské království.“
Ostatním se také nechtělo dojít si k velkomožnému panu soudci pro ty peníze; raději hleděli, aby brzy tamodtud zmizeli.
Ale zvířátka spala už celou noc pokojně a časně zrána, když se probudí, vidí pytlíky zlatých peněz na stole a chalupa dočista prázdná. Tak Voříšek nabral honem těch dukátů do uzlíku, naložil jich kačeně do mošničky, kozel si jich nabral do deky a dali se klusem zpátky domů.
Došli, slunko již stálo vysoko na obloze, hospodář na dvoře chodil s pány od úřadu, měl jim odevzdat stateček, a zvířátek nebylo. Zdenička seděla na zahrádce u hromady nábytku, který si měli vzít s sebou, a plakala.
Tu přiběhne ovečka, přiletí kohoutek, batolí se kachnička. Macek vyskočí na klín, nakonec kozel s Voříškem nesou ranečky dukátů. Zdenička se hned rozběhla k tatínkovi, tatínek hned zaplatil daně, páni od úřadu hned odešli, zdvořile se poroučeli. Už zas bylo všem dobře.
Voříšek si vlezl do boudy, kohout vylétl na hřadu k slepicím, Macek si sedl na sluníčko a předl, ovečka se pásla na zahradě, kačenka se koupala v louži, v chalupě už bylo peněz hojnost, tatínek se Zdenickou měli po starosti,

tak zvířátkům poděkoval,
do smrti je dobře choval.

Hrátky s čertem...příběh vysloužilého vojáka Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarky Farky, ani pekla plného rohatých čertů

Hrátky s čertem
Pohádková komedie natočená podle stejnojmenné divadelní hry patří dodnes k nezapomenutelným diváckým zážitkům. 

Příběh vysloužilého vojáka Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarky Farky, ani pekla plného rohatých čertů, patří totiž k těm, které nadšeně přijímá každá nová generace diváků. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavekchtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu, výměnou za pohádkové ženichy. Přestože se omylem oba ďábelské úpisy dostanou do rukou chrabrého Martina Kabáta, záludný ďábel Solfernus se jich lstí zmocní a Martinovi nezbývá, než se vydat do horoucích pekel.
Pohádka / Komedie

Československo, 1956, 101 min
Hrají: Josef Bek, Eva Klepáčová, Alena Vránová, František Smolík, Jaroslav Vojta, Bohuš Záhorský, Stanislav Neumann, František Filipovský, Josef Vinklář, Ladislav Pešek, Vladimír Ráž, Rudolf Deyl ml., Antonín Šůra, Josef Mixa, Helena Kefurtová, Jiřina Bílá, Ismenia Lehárová-Cieglerová, Jarmila Navrátilová, Bedřich Bozděch, František Černý, Vítězslav Černý, J. O. Martin, Viktor Očásek, Alois Dvorský, Oskar Hák, František Holar, Bohuslav Kupšovský, František Paul, Rudolf Princ, Eman Fiala, Ota Motyčka, Martin Raus, Josef Steigl, Václav Trégl, Miloš Nesvadba, Lubomír Bryg, Marcela Tatýrková, Elena Tanasco, František Liška, Otto Ohnesorg
Režie: Josef Mach
Scénář: Jan Drda, Josef Mach, Jan Drda (divadelní hra)
Kamera: Jan Stallich
Hudba: Jiří Srnka
Střih: Josef Dobřichovský
Zvuk: Adolf Böhm
Scénografie: Karel Škvor
Kostýmy: Josef Lada, František Zapletal, Karel Postřehovský

Byl jednou jeden král a ten si říkal Já První. Chtěl odevzdat vládu té ze tří dcer, která ho má nejraději.

Byl jednou jeden král a ten si říkal Já První. Chtěl odevzdat vládu té ze tří dcer, která ho má nejraději. 
Drahomíra ho má ráda jako zlato, Zpěvanka jako zlato
 v hrdle a nejmladší Maruška jako sůl.

Drahomíra ho má ráda jako zlato, Zpěvanka jako zlato v hrdle a nejmladší Maruška jako sůl. Krále přirovnání k obyčejné soli rozhněvá, vyžene Marušku ze zámku a rozkáže všechnu sůl v království zničit. Brzy však zjistí, že bez soli se nedá žít, a uzná, že Maruška měla pravdu. 

Všechny princezny si mezitím najdou ty pravé ženichy – zahradníka, dudáka a rybáře. A protože i král pozná, že se mu bude lépe žít ve dvou, vezme si vdovu Kubátovou. A tak pohádka končí velikou společnou svatbou.
Pohádka / Komedie

Československo, 1954, 107 min
Hrají: Jan Werich, Vlasta Burian, Irena Kačírková, Stella Májová, Milena Dvorská, František Černý, Lubomír Lipský st., Miloš Kopecký, Miroslav Horníček, Terezie Brzková, Zdeněk Dítě, Josef Pehr, Vladimír Ráž, Marie Glázrová, Fanda Mrázek, František Hanus, Gustav Hrdlička, Eman Fiala, Marcela Sedláčková, Irena Bernátová, Eva Klepáčová, Slávka Rosenbergová, Josef Bartůněk, Ladislav Gzela, Vladimír Klemens, Jiří Novotný, Karel Hovorka st., Vladimír Jedenáctík, Josef Bělský, Bohuš Hradil, Karla Svobodová, Jiří Valenta, Jiřina Lukešová, Zdeněk Kříž
Režie: Bořivoj Zeman
Předloha: Božena Němcová (kniha)
Scénář: Bořivoj Zeman, Jiří Brdečka, Oldřich Kautský, Jan Werich, Jaroslav Seifert
Kamera: Jan Roth
Hudba: Václav Trojan
Střih: Josef Dobřichovský
Kostýmy: Bohumil Sochor


Krásná, ale velmi pyšná princezna Krasomila, dcera vladaře Půlnočního království, se odmítne provdat za šlechetného krále Miroslava...

Krasomila
Krásná, ale velmi pyšná princezna Krasomila, dcera vladaře Půlnočního království, se odmítne provdat za šlechetného krále Miroslava, který se uchází o její ruku.

 Ten se však vydá do jejího rodného království a v přestrojení působí na zámku coby zahradník. Princezna se do něj zamiluje a pod jeho vlivem se postupně zbavuje všech rozmarů. Oba milenci společně uprchnou, ale královští poslové je zakrátko dostihnou. Napravená Krasomila tak zároveň odhalí i zahradníkovu pravou totožnost a nakonec přijímá nabídku k sňatku. První československá filmová pohádka pro děti byla natočena podle jedné z nejkrásnějších pohádek Boženy Němcové Potrestaná pýcha.

Hledáte tu svoji pohádku? Je možná tady!

0 lásce 12 měsíčků Adina Mandlová Africká královna Anděl Páně Andělíček strážníček Andersen Anička s lískovými oříšky Animovaný svět Arabela Ať přiletí čáp královno Ave Maria Babička BaJaJa Betlém Bob a Bobek Bobr Boháč a chudák Bohatství Božena Němcová Broučci Bubáci Byl jednou jeden král Celovečerní pohádky Cinderella - When I Fall in Love Čarodějnice Čarodějův učeň Čepička trh a mimčo v závěsu Černokněžník Čert a Káča Čerti u nás Čerti u sousedů Čertouská poudačka Čertova nevěsta Čertův mlýn Čertův švagr Červený traktůrek Česká pohádka Čtené Pohádky Dařbuján a Pandrhola Der Hase und der faule Förster Děvčátko se sirkami Divotvorný ubrousek Dmitri Shostakovich - The Second Waltz Dobrou noc prasátka Dům U zlaté studny Dva mrazíci Dvanáctero lovců Ferda mravenec Filmové pohádkové drby Hadíth Hajný Robátko Hastrmani Hledejte krtečka! Honza a Jenovéfa Horseland Hrátky s čertem Hrneček Google Hrnečku vař Chip And Dale Chipmunk Chytrá selská dcerka Izer Jabloňová panna Jahůdková panenka Jak dědeček měnil Jak Kuba utekl ke Krakonošovi Jak se budí princezny Jak se Honzík učil latinsky Jak se stal Matěj Cvrček doktorem Jak šla slepička a kohoutek na vandr Jak Trautenberk prodával vodu Jak zajíc přelstil líného hajného Jan Werich Jelen Zlatoparoháček Jen počkej Jesličky Jezdecký klub Ježibaba Ježíšek Jirka s kozou Jiřička příběhy Jiřička příběhy na dobrou noc Jiřičky pověsti Kai a Gerda (Sněhová královna) Kámen krásy Karel Čapek Karel Jaromír Erben Karel Kryl Nevidomá dívka Kdo je hloupější? Kocour kohout a liška Kocourek Kocourek Sammuel Koledy Koně Kouzelná mošna Kouzelné křesadlo Kouzla králů Krakonošovy námluvy Král a klaun Královna Koloběžka První Královna ohně Kreslený film Kristian Krkonošské pohádky Krteček Krteček a maminka Krteček a orel Krteček v Číně Krtek a zahradník Krtek a flétna Krtek a hodiny Krtek a kašna Krtek a létající koberec Krtek a malá žába Krtek a myška Krtek a robot Krtek a vejce Krtek a weekend Krtek a zelená hvězda Krtek hodinářem Krtek Mix Krtek saves his home Krtek v metru Kuřátko Lesní pohádka Lesní příběh stromu Lišáček Liška a čáp Liška Eliška Lištička a taštička na regále Lotrando a Zubejda Madlenka Mach a Šebestová Malá mořská víla Maminka Maminky sen Méďové Medvědi Meluzín Hejkal i Rusalky Myška a knížka Nádherná Večernice Nebeská Rosa Nedělní pohádky Nejkrásnější české pohádky Nejkrásnější hádanka největší moudro na světě Nekonečný příběh Německy Nepohádka o člověku Novoroční příběh O babičce a nůši O bezhlavém rytíři O broučkovi O čápovi a lidech O čápovi a lišce O dívce co podržela slunce nad mořem O Drobečkovi O Dušičce O dvanácti měsíčkách O dvorečku domečku kohoutkovi a slepičce O hloupém Honzovi O Honzíkovi a Mařence O Honzovi O hrbáčkovi O chytré kmotře lišce O jedné panence O ježečkovi O Kdybískovi O koblížkovi O kocouru kohoutu a kose O kohoutkovi a slepičce O kominíkovi O koních a dětech O kouzelné zahradě O kováři a čertu O Krakonošovi O králi co nepoznal housle O krtečkovi O květinovém talíři a slepičí polévce O labuti O lišce O lišce a chytré sýkorce O makové panence a motýlu Emanuelovi O malém prasátku O malém trempíkovi O medu O modrooké holce O nadávající princezně O naschválníčkovi O Nebeklíči O nebi moři a slunci O neposlušných kozlatech O nepravém a pravém čertu O Palečkovi O pejskovi a kočičce O perníkové chaloupce O Pifarce První princezně O popelce O princezně a žabákovi O princezně O čertovi O drakovi a nebojácném Mikešovi O princezně se zlatým lukem O princezně solimánské O princezně z Rimini O ptáku Ohniváku O růžových kozačkách O smolíčkovi O Smůle a o Štěstí O sněhurce O srdíčkovém hrnečku O stříbrném rytíři O světle na zemi O syslovi O štěstí O třech rytířích O Vánočním stromečku O veliké řepě O veselé pastelce O veverce O vlku O vodnících O zajíčkovi O zeměklíči O zemi a zahradě O zlatém kapradí O ztracené pohádce Oldřich Nový Online pohádky Paleček rytířem Pasáček a kouzelná píšťalka Pastýřka a kominíček Pat a Mat Peníze Perníková chaloupka Persie Písničky z pohádek Pohádka Pohádka na dobrou noc Pohádka o Červené karkulce Pohádka o jaru Pohádka o kočicce Pohádka o podzimu Pohádka o vodě Pohádka ze mlejna Pohádkové fotografie Pohádkové vtipy Pohádky tisíce a jedné noci Pošťák Pat Pověsti Povídala vrána vráně Prázdniny Princ a Večernice Princ Bajaja Princezna na hrášku Princezna Pampeliška Princezna se Zlatou hvězdou Pro internetové guru Pro malého medvídka Programy a tipy Příběhy jako pohádky pro děti Pyšná princezna Rákosníček Relaxing Music Rozum a Štěstí Rumburak Rumcajz Ruské pohádky Růže Růžena Nasková Ryby Rytíř Červená růže S čerty nejsou žerty Scarabeus Sdílejte přátelům! Sedlák milostpánem Sedm prázdných dnů Sen o vlčím máku Shadows Shiraz Skřítek Skřítek Racocheil Slunce je králem dne Snake charmer's flute Sněhurka Sněhurka a jak to bylo dál Sněžná peřina Some day my prince will come Spejbl a Hurvínek Splněný dětský sen Stream Strejček Příhoda Sůl nad zlato Svět hraček Svět je barevná hra Svět na bílo Šílená pohádka Šíleně smutná princezna Šípková Růženka Škola Štědrý den Tajemství Tajemství staré bambitky The Mole and the Chewing Gum The Old Man Tip a Tap Traktor Tom Tramping Trautenberg Trautenberk trpaslíci Tři oříšky pro Popelku celý film Tuláček Tweet Tygr a Pú Vandr Vánoce Vařila myšička Včelí medvídci Včelí medvídci - Ubrečený Včelka Mája Večerníček Velikonoční koleda Velká kočičí pohádka Verše Veverčí pohádka Videopohádky Víla Amálka Vimeo Zahrada mandloňových květů Zahradní pohádka Zachráněný čert Zachraňte krtka! Zajíc a liška Záleh Zavřete oči odcházím Zima Zlá královna Zlatovláska Zlatý jelen Znám jedno místo Zničit krtka Zvířátka a Petrovští Živá voda Život jako pohádka

PŘEJDĚTE NA DALŠÍ SKVĚLÉ STRÁNKY AUTORŮ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...