POHÁDKA

MLADÝ KOVÁŘ

MLADÝ KOVÁŘ
Není muže nad kováře!

Za dávných časů žil jeden chalupník. Měl tři syny. Starší synové už odmalička otci ve všem pomáhali a vyrostli z nich chasníci jaksepatří. Otec chtěl i nejmladšího práci přiučit, ale žena pořád nechtěla dovolit.„Je ještě malý. Jen ať se vydovádí," říkala. Tu upekla svému nejmladšímu a nejmilejšímu sladký koláč, tu zase podstrčila pirožek. 

Tak vyrostl z nejmladšího syna ničema a lenoch, který jen rád jedl a spal. Chalupník to snášel dlouho, ale nakonec si synka zavolal a povídá:„Není už na čase, abys šel do učení? 
Chtěl bys na koželuha?"„To nechci," odpověděl syn. „Celý život kůže vydělávat — ruce bych měl rozežrané na kost."„Tak si vyber krejčovinu!"„Co to říkáš, táto! Až do smrti křivit záda nad vestami a kamizolami — vždyť by mi narostl hrb!"„Jak myslíš, synku. K ničemu tě nenutím.

 A co bys takhle řekl kovářskému řemeslu? Není muže nad kováře!"„Proč ne," odvětil syn. „Na kovářství bych šel."Otec vyhledal nejdovednějšího kováře v kraji, zaplatil mu předem za vyučení a odvezl syna do kovárny.„No tak, synku, pěkně se dívej, jak dobří lidé pracují, a vyučíš se."Ale matka přivezla synáčkovi potají z domu na vozíku postel s peřinou a s polštáři:„Zvykl sis u mne spát na měkkém. Až se od té práce unavíš, odpočiň si na peřince, sama jsem ti ji šila. A hlavičkou si pohov na polštáři, nacpala jsem ho prachovým peřím!"Otec s matkou se vrátili domů a synek zůstal u kováře. 

Postavil postel do kouta kovárny, lehl si na ni a díval se, jak kovář s učedníky buší kladivem do kovadliny.„Co se díváš?" ptá se ho kovář. „Vem do ruky kladivo."„A proč?" sedlákův syn na to. „Táta mi řekl: Dívej se, jak lidé pracují, a vyučíš se."Kovář potřásl hlavou a dal se zase do práce. Nejmladší synek vylehával na měkké posteli a jen se obracel sem a tam, nespouštěje kováře z očí.Nevydržel to kovář a znova povídá:„Co ty se pořád jen válíš? Vždyť si takhle proležíš boky!"„I neproležím," odvětil sedlákův synek. „Mám měkkou peřinu. Bolí mě z toho vašeho rámusu hlava a matička mi nakázala: Až se unavíš, synku, pohov si hlavičkou na prachovém polštáři."Kovář nad ním mávl rukou a víc už si ho nevšímal. Kdo by s tím lenochem ztrácel slova! Tak běžel den za dnem a měsíc za měsícem. 
Od cizí práce ruce nebolí. A tak si nejmladší syn v duchu říkával: Žádná velká moudrost to není. Klepneš jednou dvakrát kladivem na kovadlinu, a hotovo! I já budu umět vykovat, co kdo bude chtít, a o nic hůř než sám mistr. Uběhly tři roky a za synem přišel chalupník.„Tak co, jakpak se vyučil ten můj chlapec?" ptal se sedlák kováře.„Kdo to může vědět?" odvětil mistr. „Díval se, to je pravda, ale čemu se naučil, to nám neukázal."„Co ty na to, synku?"„Co bych povídal, až přijde k věci, však to nezkazím."Otec se zaradoval.

 Zřídil ze staré stodoly kovárnu, opatřil potřebné nářadí a povídá:„No, synku, teď ukaž své umění, ukovej mi k pluhu novou radlici!"Mladý kovář namířil do stodoly a za ním otec se staršími syny. Nejmladší postavil jednoho bratra žhavit uhlí, druhého, aby tahal za měchy, a sám si vyhrnul rukávy a vzal do rukou veliké kladivo. A když se železo rozžhavilo, rozlehly se kovárnou takové rány, že si všichni musili zacpávat uši.Mladý kovář koval a koval, až mu zemdlely ruce, a on poznal, že radlici vykovat nedokáže. Řekl tedy:„K čemu by ti, táto, byla nová radlice? Vždyť ta stará může ještě sloužit. Radši ti vykovám ostrou sekeru."„Dobrá, synku," odpověděl sedlák, „vykovej mi sekeru. Stará se mi už načisto otupila."A nejmladší začal kovat. Bušil kladivem, až viděl, že ani sekera z toho nebude.„Víš, táto," řekl znova, „sekery kovám nerad. Je to hrubá práce. Ale vykovám ti tucet hřebíků tenčích než matčina jehla."„No co," sedlák na to, „i hřebíky jsou v hospodářství potřeba."Kovář se dal znova do díla. Klepal a klepal, koval a koval, ale nic nevykoval. Všechno železo zkazil, zbyl ho jen maličký kousíček. 

A tu otec poznal, že se jeho syn ničemu, ale zhola ničemu nenaučil. Vzal ten kousíček železa a mrštil jím do kádě s vodou. Železo zasyčelo — pššš!„Slyšíš, synku," pravil otec, „výsledek svého učení? Jeden jediný pšouk. Ale dávej pozor, co ti povím: v našem rodě nikdy zahaleči nebyli a nebudou. Jdi mi z domu, běž si, kam tě oči povedou, a nevracej se zpátky, dokud se nevyučíš nějaké řemeslo."Nejmladší syn sklonil hlavu a opustil rodnou chalupu. Vyšel za humna, sedl na pařez a zamyslil se. Jak teď? Co bude dělat? Přemýšlel a rozmýšlel a pak se rozhodl, že půjde pěkně jako beránek zpátky ke kováři. Kovář se mu vysmál, ale přece jen ho vzal znova.„Jenomže teď tě budu učit po svém!" pravil. 
A začali. Na měkkou peřinu si chlapec už dávno ani nevzpomněl. Kdyby se mohl alespoň na tvrdé slámě dosyta vyspat — ale kdepak! Kovář mu nedal ani vydechnout. Jen pustil mládenec na chvíli kladivo z rukou, aby záda narovnal, už je tu mistr a syčí mu do ucha: „Pššš-šouk!"

Hoch se zastyděl, vzchopil a dal se znova do díla.Tak prožil u kováře tři další roky. A když byly ty tři roky u konce, řekl mu mistr:„Teď můžeš, kam se ti zlíbí, a směle se dát do práce!"Mládenec se s kovářem rozloučil a vydal se na vandr.Šel a šel, až došel do velkého města. Tam vstoupil do služby k jednomu kováři jako tovaryš. Hned toho dne přišel do kovárny vznešený pán.„Hej, mistře," řekl pán, „sprav mi tady ten kočár. Ale tak, aby byl jako nový. Namluvil jsem si nevěstu a v tomhle kočáře ji povezu k oltáři."„A kde máte ten vůz?" zeptal se kovář.„Tady stojí, u vrat."Mistr vyšel s tovaryšem před vrata. Pozdrav bůh, to je ale vypráskaný kočár! Dvířka visí na jedné veřeji, péra zkroucená, obruče na kolech stočené do vývrtky. Jak mohla takováhle rachotina vůbec do kovárny dojet!

Mistr se poškrábal za uchem.„Nevím, co bych vám řekl," povídá pánovi. „Kdybych spravoval tři měsíce, tak ho nespravím."„Co, tři měsíce?" zařval pán. „Za tři dni musí být hotov! A jestli ho do té doby nespravíš, rozkážu svým sluhům, aby tvou kovárnu do posledního prkénka rozmetali."Co měl kovář dělat? S pány toho moc nevyhádáš. Pán ještě chvíli huboval a pak odešel. Tu pravil mistr mladému kováři:„No, tovaryši milý, teď si pomoz, jak umíš."„Dobrá," řekl na to tovaryš, „pošli mi dva učedníky a jdi si odpočinout."Mistr odešel domů a v kovárně se už za chviličku točilo všechno jako v kole. Mládenec v mžiku rozebral celý kočár na kousky, učedníky postavil k výhni rozdmýchávat oheň a vzal do ruky kladivo. 

Uhodil do kovadliny — a jedna obruč byla hotová! Uhodil znova — a měl druhou! A když vykoval obruče, pustil se do per. Tu něco narovnal, tam zas ohnul — neuběhla ani hodina, a celou práci měl za sebou. 
Učedníci se nestačili divit; mladý kovář ještě vyčistil, přitáhl a poopravil, kde co bylo potřeba, a nařídil zatáhnout hotový kočár pod přístřešek.Nato si vyšli všichni tři na loučku za kovárnou a rozložili se tam v trávě. V poledne se přišel mistr podívat, jak dílo pokračuje. Vešel do kovárny. Co to má znamenat? Ticho, prázdno, tovaryš nikde, učedníci nikde ... Dokonce vyhasl i oheň ve výhni.Mistr se strašlivě rozzlobil a vyrazil hledat své lidi.
A tu je uviděl — tovaryše i oba učedníky, jak si vylehávají v trávě.„Ach vy lenoši! Vy ničemové!" vykřikl mistr. „Takhle vy pracujete!"Tovaryš se převalil na druhý bok, zívl a povídá:„Pročpak se zlobíte, pane mistře?"„Jak to — pročpak!" vzkřikl ještě hlasitěji starý kovář. „Kočár má být za tři dny hotov, a vy tady koukáte pánu bohu do oken! Pán mi kvůli vám utrhne hlavu."„Jen buďte klidný, pane mistře. Nelekejte se předčasně," odpověděl tovaryš. „Dokud vám ještě hlava sedí na ramenou, otočte ji dozadu a dobře se podívejte."Mistr se otočil a otevřel údivem ústa: pod kolnou stál spravený kočár. 

Přiběhl blíž, prohlédl kočár ze všech stran — všechno v pořádku, všechno na svém místě, jen zapřáhnout koně a jet.„No, chlapče," řekl starý kovář mladíkovi, „takovou práci jsem ještě neviděl. Ty už nepotřebuješ jako tovaryš vandrovat, buď v mé kovárně mistrem."„Ne, dobrý člověče," odvětil mladý kovář, „já v tomhle městě dlouho nezůstanu. Chceš — li se mi odměnit, daruj mi kousek nejlepšího železa a dovol mi, abych mohl po tři dny pracovat v tvé kovárně."„Nu co," řekl starý kovář, „buďsi po tvém."Tři dny a tři noci tovaryš nikoho ke kovárně nepustil a koval a pracoval. Potom vyšel ze dveří s pytlem na zádech a vykročil ven z města. Nikdo neví, jak dlouho putoval přes hory a lesy, ale nakonec přišel k rodné chalupě.

Překročil práh, hodil pytel na stůl a pravil otci:„Podívej se, táto, možná že se tvůj syn přece jen něco vyučil."Rozvázal pytel a vytáhl kovanou krabičku.„To je pro tebe, maminko."Matka otevřela krabičku — uvnitř ležel hřeben s tepaným vzorem a jehelníček s takovými tenounkými jehličkami, že by jimi mohl perly navlékat.„Tohle je pro vás, bratři. Přišijte si je ke svátečním kabátům," řekl mladý kovář a vysypal před bratry na stůl hromádku blýskavých knoflíků. „A ty, otče, vezmi tento pohár. Jestli se ti můj dárek líbí, napij se z něho dobrého vína na to, aby v našem rodu nikdy nebyli lenoši."

OBLÍBENÉ POHÁDKY co se tady nejvíc čte?

Hledáte tu svoji pohádku? Je možná tady!

Pohádka O krtečkovi Česká pohádka Život jako pohádka Pohádka na dobrou noc Příběhy jako pohádky pro děti Včelí medvídci Čtené Pohádky Jiřička příběhy Vánoce Božena Němcová Byl jednou jeden král Nejkrásnější české pohádky Pyšná princezna Jiřička příběhy na dobrou noc Krkonošské pohádky Lesní příběh stromu Čerti u nás Anděl Páně Andělíček strážníček Filmové pohádkové drby Hledejte krtečka! Tři oříšky pro Popelku celý film Krteček O Krakonošovi Princezna se Zlatou hvězdou Písničky z pohádek Trautenberk Krtek Mix O popelce Slunce je králem dne Videopohádky Zlatovláska Betlém Celovečerní pohádky Krteček v Číně Lesní pohádka Nedělní pohádky O kohoutkovi a slepičce Pohádka o podzimu S čerty nejsou žerty Sněhurka Svět je barevná hra Trautenberg Broučci Celý film Byl jednou jeden král Ferda mravenec Ježíšek Kocourek Kouzla králů Lotrando a Zubejda Malá mořská víla O broučkovi O koních a dětech O lišce O nebi moři a slunci O perníkové chaloupce O vodnících Pohádkové fotografie Sněžná peřina Zahradní pohádka Ave Maria Bohatství Dobrou noc prasátka Jak šla slepička a kohoutek na vandr Karel Jaromír Erben Nepohádka o člověku O Honzovi O chytré kmotře lišce O dívce co podržela slunce nad mořem O malém trempíkovi O zemi a zahradě O ztracené pohádce Online pohádky Pohádka o jaru Pohádka o Červené karkulce Pověsti Skřítek Sněhurka a jak to bylo dál Splněný dětský sen Veverčí pohádka Večerníček Čarodějnice Čertův švagr Červený traktůrek 12 měsíčků Animovaný svět Anička s lískovými oříšky Ať přiletí čáp královno BaJaJa Bob a Bobek Boháč a chudák Bubáci Dvanáctero lovců Hrnečku vař Jak Trautenberk prodával vodu Jak se budí princezny Jan Werich Ježibaba Jiřičky pověsti Kdo je hloupější? Koledy Krtek a zahradník Krtek a flétna Krtek a hodiny Krtek a zelená hvězda Krtek v metru Krteček a maminka Krteček a orel Kuřátko Maminka Meluzín Hejkal i Rusalky Nebeská Rosa Nekonečný příběh O Nebeklíči O Palečkovi O Smůle a o Štěstí O dvanácti měsíčkách O dvorečku domečku kohoutkovi a slepičce O hloupém Honzovi O kominíkovi O kouzelné zahradě O labuti O malém prasátku O neposlušných kozlatech O nepravém a pravém čertu O smolíčkovi O sněhurce O stříbrném rytíři O veverce O zajíčkovi O štěstí Oldřich Nový Perníková chaloupka Pohádka o kočicce Pohádkové vtipy Povídala vrána vráně Princ Bajaja Princezna Pampeliška Pro internetové guru Ptáci Rozum a Štěstí Ryby Spejbl a Hurvínek Svět hraček Svět na bílo Sůl nad zlato Tajemství staré bambitky The Old Man Tramping Velká kočičí pohádka Zavřete oči odcházím Zima Záleh trpaslíci Černokněžník Čertova nevěsta Čertův mlýn Adina Mandlová Africká královna Andersen Arabela Babička Bobr Buchty Chip And Dale Chipmunk Chytrá selská dcerka Chytrá vesničanka Cinderella - When I Fall in Love DIAMANTOVÁ SEKERA DIVOTVORNÝ MLÝNEK Dařbuján a Pandrhola Der Hase und der faule Förster Divotvorný ubrousek Dmitri Shostakovich - The Second Waltz Dva mrazíci Děvčátko se sirkami Dům U zlaté studny Hadíth Hajný Robátko Hastrmani Honza a Jenovéfa Horseland Hrneček Google Hrátky s čertem Hudba Hup do mošny! Izer Jabloňová panna Jahůdková panenka Jak Kuba utekl ke Krakonošovi Jak bednář... Jak dědeček měnil Jak kohout napálil lišku Jak se Honzík učil latinsky Jak se stal Matěj Cvrček doktorem Jak zajíc přelstil líného hajného Jelen Zlatoparoháček Jen počkej Jesličky Jezdecký klub Jirka s kozou Jája a Pája Kai a Gerda (Sněhová královna) Karel Kryl Nevidomá dívka Karel Svoboda Karel Čapek Kocour kohout a liška Kocourek Sammuel Koně Kouzelná mošna Kouzelné křesadlo Kouzelný hrnéček Krakonošovy námluvy Kreslený film Kristian Krtek a kašna Krtek a létající koberec Krtek a malá žába Krtek a myška Krtek a robot Krtek a vejce Krtek a weekend Krtek hodinářem Krtek saves his home Král a klaun Královna Koloběžka První Královna ohně Kámen krásy Liška Eliška Liška a čáp Lištička a taštička na regále Lišáček MRÁZ A MRAZIVEC Mach a Šebestová Madlenka Maminky sen Medvědi Mladý kovář Myška a knížka Méďové Nejkrásnější hádanka Novoroční příběh Nádherná Večernice Německy O Drobečkovi O Dušičce O Honzíkovi a Mařence O Kdybískovi O Pifarce První princezně O Slunečníku Měsíčníku a Větrníku O Smolíčkovi. Za hory O Vánočním stromečku O ZLATOHLÁVKOVI A ZLATOVLÁSCE O babičce a nůši O bezhlavém rytíři O hrbáčkovi O jedné panence O ježečkovi O koblížkovi O kocouru kohoutu a kose O kováři a čertu O králi co nepoznal housle O květinovém talíři a slepičí polévce O lišce a chytré sýkorce O lásce O makové panence a motýlu Emanuelovi O medu O modrooké holce O nadávající princezně O naschválníčkovi O panně Mahuleně O pejskovi a kočičce O princezně O čertovi O drakovi a nebojácném Mikešovi O princezně a žabákovi O princezně se zlatým lukem O princezně solimánské O princezně z Rimini O ptáku Ohniváku O růžových kozačkách O sluníčku a obláčku na nebi O srdíčkovém hrnečku O světle na zemi O syslovi O třech rytířích O veliké řepě O veselé pastelce O vlku O zeměklíči O zlatém kapradí O zlé selce... O čápovi a lidech O čápovi a lišce PROČ JE VODA V MOŘI SLANÁ? Paleček rytířem Pastýřka a kominíček Pasák vepřů Pasáček a kouzelná píšťalka Pat a Mat Peníze Persie Pohádka o vodě Pohádka ze mlejna Pohádky tisíce a jedné noci Pohádky z lesa Pošťák Pat Princ a Večernice Princezna na hrášku Pro malého medvídka Programy a tipy Prázdniny Psí lejstro Relaxing Music Romantika Rumburak Rumcajz Rytíř Červená růže Rákosníček Rüberzahl Růže Růžena Nasková Scarabeus Sdílejte přátelům! Sedlák milostpánem Sedm prázdných dnů Sen o vlčím máku Shadows Shiraz Skřítek Racocheil Snake charmer's flute Some day my prince will come Statečný voják Straka Stream Strejček Příhoda Tajemství Tajemství lesní země The Mole and the Chewing Gum Tip a Tap Traktor Tom Tuláček Tweet Tygr a Pú TŘI KONĚ Tři zlaté vlasy děda Vševěda Tříska a kůra Vandr Vazač košťat Vařila myšička Velikonoční koleda Verše Vimeo Vodník a Karolínka Víla Amálka Včelka Mája Včelí medvídci - Ubrečený Zachraňte krtka! Zachráněný čert Zahrada mandloňových květů Zajíc a liška Zlatý jelen Zlatý pták Zlá královna Zničit krtka Znám jedno místo Zvířátka a Petrovští kde se pasou?.... mé zlaté parohy největší moudro na světě za doly Čarodějův učeň Čepička trh a mimčo v závěsu Čert a Káča Čerti u sousedů Čertouská poudačka Škola Štědrý den Štěstí a práce Šílená pohádka Šíleně smutná princezna Šípková Růženka Šťastný smolař Živá voda

Vybraný příspěvek

Mráz měl syna, mladého Mrazivce a synek Mrazivec si otcovy práce nic neváží a jen se posmívá: „Jsi už zkrátka v letech, táto!

Mráz měl syna, mladého Mrazivce. MRÁZ A MRAZIVEC Ž il na světě starý šedivý Mráz, a jak vidíme, žije na něm dodnes. A ten Mráz měl ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...